donderdag 5 juni 2014

Pattern april flower shawl / Patroon april flower omslagdoek

Dank jullie allemaal voor alle lieve complimentjes (ook via Instagram) op mijn omslagdoek in mijn vorige blogpost. Hierbij het patroon van de 'april flower' omslagdoek voor iedereen die er belangstelling voor heeft ;-)

Thank you all so much for all the lovely compliments last blogpost (also on Instagram). In this blogpost I will share the pattern of the april flower shawl. 


De omslagdoek is gebaseerd op de Sultansteek uit het boek Haken. Alle steken verzameld van Betty Barnden (Forte Uitgevers). Het haakt erg prettig en geeft een leuk resultaat.
Ik heb de omslagdoek gehaakt met haaknaald 4 en met Catania katoen. (5 bollen mint, 1 lichtroze, 1 donkerder roze, 1 blauw en 1 groen. Een kleine waarschuwing voordat je het patroon gaat maken. Deze omslagdoek wordt (zoals volgens mij meer omslagdoeken) niet een echte driehoek (zie foto hieronder). Ik heb heeeeel lang van alles geprobeerd om het een echte driehoek te laten worden, maar het lijkt niet mogelijk met deze prachtige steek. ( als je ideeën hebt; suggesties zijn welkom). Na het blocken van de (punt van de) sjaal aan het einde vormt dit tijdens het dragen voor mij geen probleem.

The shawl is based on the Sultanstitch from the book 'The crochet stitch bible' from Betty Barnden. It's an easy stitch with a nice result. I used hooksize 4 mm and Catania cotton (5 mint, 1 pink, 1 darker pink, 1 blue and 1 green). A little warning before you begin: this shawl won't get a real triangle (as more patterns I think...) . I've  tried many things working out this pattern, but I didn't succeed making a real triangle with this beautiful stitch (if you have an idea.... suggestions are welcome). I have blocked the shawl in the end and when I wear it, it works for me.
Patroon
Zet 10 lossen op.

Toer 1: stk in 7e losse vanaf de haak. Stk in ieder van de volgende 3 lossen, 3 lossen nog een stk in laatste losse. Keer

Toer 2: 6 l, (stk, 2 l, stk) in 1e l-lus, 2 l, (stk, 3 l, stk) tussen het tweede en derde stokje in, 2 l, (stk, 2 l, stk, 3 l, stk) in laatste l-lus. Keer

Toer 3: 6 l, 4 stk in 1e l-lus, 4 stk in l-lus van (stk, 2 l, stk). Punt: [ (4 stk, 2 l, 4 stk) in de 3 l-lus]. 4 stk in l-lus van (stk, 2 l, stk), (4 stk, 3 l, stk) in laatste l-lus. Keer

Toer 4: 6 l, (stk, 2 l, stk) in 1e l-lus. *(stk, 2 l, stk) tussen 2 groepjes van 4 stk in* Herhaal *-*  Punt: (stk, 2 l, stk, 2 l, stk, 2 l, stk) in l-lus. *(stk, 2 l, stk) tussen 2 groepjes van 4 stk in* Herhaal *-* Eindig met (stk, 2 l, stk, 3 l, stk) in laatste l-lus. Keer

Toer 5: 6 l, 4 stk in 1e l-lus, *4 stk in l-lus van (stk, 2 l, stk)* Herhaal *-*. [Punt: 4 stk in 1e l-lus, (4 stk, 2 l, 4 stk) in 2e l-lus, 4 stk in 3e l-lus] *4 stk in l-lus van (stk, 2 l, stk)*. Herhaal *-*. Eindig met (4 stk, 3 l, stk) in laatste l-lus. Keer

Toer 6-27: Herhaal toeren 4 en 5. De laatste toer is zoals toer 5.

Toer 28 en 29: Haak aan met groen en haak 4 l en 2 v in 1e l-lus. v in ieder stk. Haak in de l-lus van de punt (1 v, 1 l, 1 v) Eindig met (2 v, 3 l en v) in laatste l-lus.

Toer 30: Met lichtroze aanhaken. 6 l en 4 stk in 1e l-lus. Dan gekruisde stk haken door steeds 1 steek over te slaan, een stk te haken in de 2e steek en daarna een stk in de overgeslagen steek. Punt: stk in de losse van de punt en stk in de v voor de losse. Dan weer een stk in de v na de losse en weer een stk in de losse. Eindig met (4 stk, 3 l en stk in de laatste l-lus)

Toer 31: Met blauw aanhaken. Haak (5 l, v en stk) in 1e l-lus. Sla 1 stk over en haak in de volgende een v én een stk. Sla weer 1 stk over en haak in de volgende weer een v en een stk. Ga zo verder tot de punt. Punt: (v, stk, v, stk) op de plek waarin de vorige toer twee keer een stk is gehaakt. Eindig met (v, stk, 2 l en stk) in laatste l-lus.

Toer 32: Als toer 31. Haak steeds een v en een stk in de v. Bij de punt van twee keer een v en stk haak je in de 1e v (v, stk, v) en in de 2e v (stk, v, stk).

Toer 33: Weer aanhaken met mint. Haak (6 l, 1 stk, 2 l, 1 stk) in 1e l-lus. *Sla 3 steken over en haak in de 4e (stk, 2 l, stk). * Herhaal *-*. In de punt haak je (stk, 2 l, stk, 2 l, stk, 2 l, stk). Eindig met (stk, 2 l, stk, 3 l, stk) in laatste l-lus.

Toer 34: Haak als toer 5

Toer 35: Haak als toer 4

Toer 36: als toer 5

Toer 37: Met donkerroze aanhaken en haak als toer 31

Toer 38: Met donkerroze als toer 32

Toer 39: Met lichtroze aanhaken als toer 30

Toer 40: Met groen aanhaken en haken als toer 28. Haak in de punt 2 keer 2v.

Toer 41: Met groen als toer 29. Haak in de punt 5 keer 2 v in een v.

Rand
Toer 42: Haak aan met mintgroen. Een toer v (als toer 29). Haak in de punt twee keer 2 v in 1 v.

Toer 43: 3 l, 2 stk in l-lus, 1 l, * stk in de volgende 3 v, 1 l, sla 1 v over* Herhaal *-* Eindig met 3 stk in de laatste l-lus.

Toer 44: 2 l, en v in middelste van 3 stk. *Haak 7 keer (stk en l) in de volgende l-lus, v in de volgende l-lus, 1 l* Herhaal *-* Eindig met een v in het middelste stk aan het einde van de vorige toer.

Toer 45: 1 l, *stk in ieder stk én in iedere l (per schelp krijg je zo 13 stk), v in v* Herhaal *-*

Werk af met een rand vasten langs de nekrand in mint.
Pattern
Start with a chain of 10 stitches

Row 1: dc in the 7th ch from the hook, 1 dc in each of the next 3 ch, 3 ch and again a dc in the last ch. Turn piece

Row 2: 6 ch, (dc, 2 ch, dc) in the first ch-space, 2 ch, (dc, 3 ch, dc) between the 2nd and 3rd of 4 dc, 2 ch, (dc, 2 ch, dc, 3 ch, 1 dc) in the laste ch-space. Turn piece.

Row 3: 6 ch, 4 dc in the first ch-space, 4 dc in the ch-space of (dc, 2 ch, dc). In the middle ch-space (4 dc, 2 ch, 4 dc). 4 dc in the ch-space of (dc, 2 ch, dc). (4 dc, 3 ch, dc) in the last ch-space. Turn piece.

Row 4: 6 ch, (dc, 2 ch, dc) in the first ch-space. *(dc, 2 ch, dc) between two clusters of 4 dc* Repeat *-*. In the middle ch-space: (dc, 2 ch, dc, 2 ch, dc, 2 ch, dc). * (dc, 2 ch, dc) between 2 clusters of 4 dc*. Repeat *-*. (dc, 2 ch, dc, 3 ch, dc) in the last ch-space.

Row 5: 6 ch and 4 dc in the first ch-space. *4 dc in the ch-space of (dc, 2 ch, dc)* .Repeat *-*. In the middle: [ 4 dc in the first ch-space, (4 dc, 2 ch, 4 dc) in the 2nd ch-space and 4 dc in the 3rd ch-space. *4 dc in the ch-space of (dc, 2 ch, dc)*. Repeat *-*. End with (4 dc, 3 ch, dc) in the last ch-space.

Row 6-27: Repeat row 4 and 5. End with row 5.

Row 28:  Take the green yarn. 4 ch and 2 sc in the first ch-space. 1 sc in each dc. In the middle ch-space: (1 sc, 1 ch, 1 sc). End with (2 sc, 3 ch and 1 sc) in the last ch-space.

Row 29: As row 28

Row 30: With pink yarn. 6 ch en 4 dc in the first ch-space. Now you're going to make crossed dc's: Skip 1 stitch, 1 dc in the next, 1 dc in the stitch you skipped. In the middle: dc in the ch-space and 1 dc in the sc before the ch-space, 1 dc in the sc after the ch-space and again 1 dc in the ch-space.  End with (4 dc, 3 ch, 1 dc) in the last ch-space.

Row 31: With blue yarn. (5 ch, 1 sc and 1 dc) in the first ch-space. *Skip 1 dc, 1 sc and 1 dc in the next dc. * Repeat *-*. In the middle (where you've crocheted 2 dc in a ch-space): (sc, dc, sc, dc). End with (sc, dc, 2 ch and dc) in the last ch-space.

Row 32: As row 31. Each time a sc and dc in the sc. In the middle of the last row where you've crocheted (sc, dc, sc, dc): (sc, dc, sc) in the first sc and (dc, sc, dc) in the second sc.

Row 33: Mint yarn again. (6 ch, 1 dc, 2 ch, dc) in the first ch-space. *Skip 3 stitches, (dc, 2 ch, dc) in the 4th stitch* Repeat *-*. In the middle: (dc, 2 ch, dc, 2 ch, dc, 2 ch, dc). End with (dc, 2 ch, dc, 3 ch, dc) in the last ch-space. 

Row 34:  As row 5

Row 35: As row 4

Row 36:  As row 5

Row 37: As row 31 with darker pink.

Row 38:  As Row 32

Row 39: With pink as row 30 (crossed dc's)

Row 40: With green as row 28. In the middle 2 times 2 sc in 1 stitch

Row 41: With green als row 29. In the middle 5 times 2 sc.

Border
Row 42: With mint yarn as row 29 (sc). In the middle 2 times 2 sc in 1 sc.

Row 43: (3 ch, 2 dc) in the first ch-space, 1 ch, 3 dc in the next sc, *1 ch, skip 1 sc, dc in the next 3 sc* Repeat *-*. End with 3 dc in the last ch-space.

Row 44: 2 ch and 1 sc in the middle of 3 dc. *7 times (1 dc and 1 ch) in the next ch-space, sc in the next ch-space, ch * Repeat *-*. End with 1 sc in the middle of the last 3 dc (not in the ch-space)

Row 45: 1 ch, *1 dc in every dc AND 1 dc in every ch of the shell (= 13 dc in every shell), sc in the next sc.* Repeat *-*.

Finish the shawl by crocheting a row of sc's in the border along the neck.


Ik hoop dat jullie net zoveel plezier hebben aan het haken van deze omslagdoek als ik gehad heb!

I hope you'll enjoy crocheting this shawl as much as I did!

Madeleen


11 opmerkingen:

 1. Super mooi en super bedankt voor het delen van het patroon. Groetjes Esther

  BeantwoordenVerwijderen
 2. helemaal mmooi ik heb deze link op mijn publieke FB site gezet https://www.facebook.com/jennekevm?ref=hl
  vr gr jenneke

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Erg mooi!

  Het feit dat je omslagdoek niet een strakke driehoek is, maakt hem volgens mij juist prettiger in het dragen.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ja, dat ervaar ik zelf inderdaad ook zo bij het dragen. Bedankt voor je aanvulling :-)

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Hi, I am writing about making your shawl in my first ever blog post. Would it be ok to do this? I'll link to here. Many thanks.
  Thanks. Z.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Of course you can. In fact I feel very honored. I wish you lots of success with your blog. I would like to read it! :-)

   Verwijderen
 6. Thank you so much. I'm still finding things confusing but learning slowly. My blog is zeensandroger.wordpress.com I got over excited and published two new articles to begin!! Z.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Thank you so much, i am afraid to try this out though.

  BeantwoordenVerwijderen