privacy


Madebyleen is mijn blog dat je vindt op https://made-by-leen.blogspot.nl/  en heeft daarnaast een Etsy en Ravelry shop. Vandaar uit verwerk ik ook persoonsgegevens. In deze privacy verklaring vertel ik hoe ik hiermee om ga. Als je hier vragen over hebt, ben ik te bereiken via made-by-leen@outlook.com

Persoonsgegevens die ik verwerk
Madebyleen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik kan verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoongegevens
- E-mailadres
- IP-adres
- Locatiegegevens
- Gegevens over je activiteit op mijn website
- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Madebyleen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar. De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via made-by-leen@outlook.com, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel verwerk ik persoonsgegevens
Madebyleen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Madebyleen maakt gebruik van Blogger. Via Blogger ontvang ik statistieken over mijn website: zoals verkeersbronnen (van waaruit mijn site wordt gevonden), waar lezers vandaan komen en welke onderdelen je van mijn site bekijkt. Dit maakt het beter mogelijk om mijn producten en diensten beter af te stemmen op jouw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Madebyleen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe worden persoonsgegevens bewaard?
Madebyleen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.  Wanneer je reageert op een blogpost, blijft dit zichtbaar op de site zolang de post online staat. Wanneer je een patroon bij mij koopt, bewaar ik je gegevens alleen om je een update te kunnen sturen bij belangrijke wijzigingen van het patroon. Wanneer je dit niet wilt, kun je me dit laten weten en verwijder ik je gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Gegevens die Madebyleen ontvangt en beheert worden verwerkt d.m.v.:

  • Outlook: De email van Madebyleen wordt gehost door Outlook. Als jij contact opneemt via email worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Outlook.
  • De website wordt gehost door Blogger en Sohosted. Gegevens die jij achterlaat op de site zijn op hun servers opgeslagen.
Verder vindt uitwisseling met derden plaats via:
  • -          Bloglovin. Als jij via Bloglovin mijn blog volgt, zijn je persoonsgegevens ook daar bekend.
  • -          Buttons op mijn site naar Facebook, Instagram, Etsy en Ravelry. Deze buttons zijn mogelijk door een code die afkomstig is van de partijen zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Je kunt hier meer over lezen in de privacy verklaringen van deze partijen zelf.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Madebyleen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Madebyleen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaats ik cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat ik op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website ben je al geïnformeerd over deze cookies en is je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Madebyleen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar made-by-leen@outlook.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Madebyleen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Madebyleen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via made-by-leen@outlook.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten