donderdag 22 februari 2018

Patroon omslagdoek schuine streep

*English below*

Afgelopen zomer maakte ik deze omslagdoek waar ik al heel veel plezier aan heb gehad. Ik vind het heel leuk om te zien hoe de schuine strepen uitpakken en ga dit patroon zeker ook nog in andere kleuren gaan haken.Te leuk  dus, om het patroon niet met jullie te delen.
Benodigdheden:

Lang Yarns Fifty:
- 5 bollen in roze 963.0009
- 1 bol oker 963.0011
- 1 bol rood/bruin 963.0063

Haaknaald 5,0 en 4,0 mmWerkwijze
Zet met haaknaald 5,0 mm met roze 201 lossen op of een andere veelvoud van 4 + 5 lossen (de lossenketting is dan circa 105 cm lang: dit is niet de breedte van de sjaal, maar één van de twee schuine kanten van je omslagdoek).
Ga hierna verder met haaknaald 4,0 mm. 
  1. Haak 3 stokjes (stk) in de 5e losse vanaf de naald * sla 3 losse over, vaste (v) in volgende l, 3 lossen, 3 stk in zelfde losse als voorgaande v *. Herhaal *-*. Eindig door 3 lossen over te slaan en een v te haken in de laatste losse. Keer je werk
  2. 3 lossen, v om de 3 lossenlus bij het groepje met stokjes, * 3 lossen, 3 stokjes om dezelfde lossen als je zojuist de vaste haakte, v in de volgende 3 lossenlus *. Herhaal *-*  De laatste vaste van de toer haak je om de 4 beginlossen van de vorige toer.
  3. 4 lossen, 3 stokjes in de eerste losse van deze 4 beginlossen, * v in de volgende 3lossenlus, 3 lossen, 3 stk om dezelfde l-lus *. Eindig met een v in de volgende lossenlus.
Blijf toer 2 en 3 herhalen tot je een groepje met 3 stokjes overhoudt en haak dan nog één laatste toer met ook 3 stokjes (zie ook de tekening. Je eindigt dus met 2x een toer met één groepje van 3 stokjes). 

KLEURWISSEL: Toer 1 t/m 3 haak je met roze. Toer 4 met okergeel. Hierna haak je steeds 5 toeren roze en 1 toer okergeel.

RAND:
Hecht met rood/bruin aan op een willekeurige plek van de lange kant van de sjaal. 

Toer 1
Rechte kant: Haak steeds 2 v bij de lossenlus en 1 v in iedere v. Op de hoek haak je 3 vasten. 
Op de korte schuine kant: 2 v in de overgeslagen lossen van je opzetlossenketting en 1 vaste in de losse waar 3 stokjes in zitten. Op de hoek 3 vasten.
Op de tweede korte schuine kant: v in de basis van een groepje van 3 stokjes en 2 v om de beginlossen van de toeren. Op de hoek 3 vasten.
Haak de rest van de rechte kant tot het punt waar je begonnen bent.
Toer 2
v in iedere v. Op de hoeken haak je 3 vasten in een vaste. Sluit met een halve vaste en hecht af.
Toer 3
Haak opnieuw aan met bruin/rood in de linker bovenhoek van de sjaal met een vaste. * 3 lossen, 3 stokjes in de vaste die je zojuist gehaakt hebt, sla 3 v over, v in de volgende v*. Herhaal *-*. Bij de punt aan de onderkant van de sjaal sla je 3x geen 3 vasten over, maar slechts 1 v. Haak zo dit laatste randje aan de twee schuine kanten. Hecht af.

Heel veel plezier van je sjaal!* English*

Last summer I made this crochet shawl and I've already worn it a lot. I love the effect of the slanted stripes. I think more versions of this shawl will follow soon ;-). In this blogpost I would like to share this pattern with you.


Materials:

Lang Yarns Fifty:
- 5 balls in pink 963.0009
- 1 ball ochre 963.0011
- 1 ball red/brown 963.0063

Hooksize 5.0 (H) and 4.0 (F) mm. 


Working method
Chain 201 in pink with hooksize 5.0 mm (H) or another multiple of 4 + 5 chain stitches. The length of your chain is circa 105 cm. (NOTE: this isn't the width of your shawl, but one of the hypotenuses of the triangle.)


  1. With hooksize 4.0 (F): 3 dc in the 5th ch from the hook. *skip 3 chain stitches, sc in the next ch, ch 3, 3 dc in the same chain stitch as your last sc*. Repeat *-*. Finish your row by skipping 3 chain stitches and working a sc in the last chain stitch. Turn your work.
  2. chain 3, sc around the 3 chain space near the cluster of dc's, * chain 3, 3 dc around the same ch-space in which you've crocheted your last sc, sc in the next 3ch-space.*. Repeat *-*. The final sc of the row is crocheted around the 4 starting chains of the last row.
  3. ch 4, 3 dc in the first ch of these 4 starting chains, * sc in the next 3ch-space, ch 3, 3 dc around the same ch-space*. End the row with a sc in the next ch-space.
Keep repeating row 2 and 3 until only 1 cluster of 3 dc is left. Work a final row with a cluster of 3 dc (see also the crochet chart: you'll end with 2 times a row with 1 cluster of 3 dc).

COLOR CHANGES: row 1 - 3 are made in pink. Row 4 is ochre. * Then 5 rows in pink, 1 in ochre *. Repeat *-*

BORDER:
Attach the red/brown yarn on a random space of the long side of the shawl.


Row 1
Straight side: 2 sc around each ch-space and 1 sc in every sc. On the corner 3 sc.
First hypotenuse: 2 sc in the skipped chains of your starting chain and 1 sc in the chain in wich you'll see a cluster of 3 dc. 3 sc on the corner.
Second hypotenuse: sc in the base of a cluster of 3 dc and 2 sc around the starting chains of the rows. 3 sc on the corner.
Row 2
sc in every sc. On the corners: 3 sc in 1 sc. End the row by crocheting a slip stitch and fasten off.
Row 3
In this row you're going to make another row of the border in the hypotenuses only.
Attach the red/brown yarn again with a sc, but this time in the left upper corner of the shawl. *ch 3, 3 dc in last sc you've made, skip 3 sc, sc in the next sc*. Repeat *-*. In the corner: skip 3 times 1 sc in stead 3 sc. Finish the border of these 2 sides and fasten off. 

Enjoy your shawl!

Madeleen